It aims to move your Qi, melt away your cold and relieve your pain.

Moxa is een techniek waarbij bijvoetskruid op de naald wordt gezet en tot ontbranding wordt gebracht, waardoor lokaal de warmte dieper in het lichaam wordt geleid. Deze warmte zorgt ervoor dat de energie beter kan gaan stromen, en de bloedsomloop wordt gestimuleerd.

Moxa kan worden toegepast als er pijn is door blokkades en stagnatie door te weinig warmte of te veel ‘koude’ op deze punten.

Om een groter gebied te bereiken wordt tijdens de behandeling vooral een moxa lamp gebruikt.